ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอลเค มีเดีย กรุ๊ป  รับทำสื่อโฆษณาทุกชนิด เช่น ผลิตสปอตโฆษณา รถแห่โฆษณา สื่อป้ายโฆษณาทุกประเภท ผลิตสื่อวิดีโอ งานพรีเซนต์เทชั่น

   รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ รับผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ สปอตวิทยุ โฆษณาวิทยุ สปอตรถแห่ มี ตัวอย่างสปอตวิทยุ ให้ฟังด้วย รับผลิตสปอตวิทยุ รถแห่ สกู๊ป สั้น และ จิงเกิ้ลรายการวิทยุต่างๆ  

  เรามีทีมเสียงมากมาย หมดปัญหา 

  ที่เสียงในสถานี ซ้ำกันมากเกินไป 
 

โฆษณา www.lk97.com                                                  กระเบื้อง marmocer

     
สนใจ โทร.. 099-289-6595 หรือ 086-708-9195 

    

สนใจ โทร.. 099-289-6595 หรือ 086-708-9195 

    

สนใจ โทร.. 099-289-6595 หรือ 086-708-9195 

    

สนใจ โทร.. 099-289-6595 หรือ 086-708-9195 

    

สนใจ โทร.. 099-289-6595 หรือ 086-708-9195